Kanaal Westzijde 2A | 7937 TL Tiendeveen | info@veerkantenvruistuk.nl

Heerlijk dwalen door Drenthe

Vanuit B&B Veerkant en Vruistuk!

Algemene Voorwaarden Veerkant & Vruistuk

Wij heten u van harte welkom in Bed & Breakfast “Veerkant & Vruistuk” en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze Algemene Voorwaarden.

  1. Algemeen

*  Mw. Joanna van der Hove en Dhr. Sander Zeldenrijk zijn eigenaar en beheerder van Bed en Breakfast “Veerkant en Vruistuk”. De eigenaar kan zich laten vervangen door een door hen aangewezen persoon.

* Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast   “Veerkant & Vruistuk”, gevestigd op de Kanaal Westzijde 2a in Tiendeveen, Drenthe.

*  Met het aangaan van een huurovereenkomst voor een verblijf in de B&B, worden deze algemene voorwaarden van kracht.

*  Gasten van Bed & Breakfast “Veerkant & Vruistuk” dienen zich te houden aan de algemene voorwaarden.

*  Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en minimaal 21 jaar of ouder te zijn.

*  De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gast.

*  Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast “Veerkant & Vruistuk” zijn voor rekening van de gast.

*  Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de beheerder dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld aan de beheerder. De gast is verantwoordelijk voor door hen ontstane schade.

*  Gasten dienen ten alle tijden instructies van de beheerder op te volgen.

*  De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze algemene voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast “Veerkant & Vruistuk” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

*  De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen. Bij alle afwijkingen die niet opgenomen zijn in deze voorwaarden beslist de beheerder.

 

  1. Reservering en bevestiging

*  De huurovereenkomst kan (mits plaats beschikbaar) mondeling, telefonisch en schriftelijk aangegaan worden of er kan een verzoek worden gedaan via het webformulier ”reserveren” op www.veerkantenvruistuk.nl of per mail.

*  Na ontvangst van uw reserveringsverzoek en aanbetaling stuurt Bed & Breakfast “Veerkant en Vruistuk” een definitieve bevestiging per e-mail. Daarna is de reservering definitief voor beide partijen.

*  Voor het reserveren van een verblijf in Bed & Breakfast “Veerkant & Vruistuk” worden geen extra kosten in rekening gebracht.

  1. Betalen en annuleren

*  De verblijfskosten van Bed & Breakfast “Veerkant & Vruistuk” dienen vooraf, per bank te worden voldaan. De eigenaar kan in overleg met de huurder van deze voorwaarden afwijken.
* Op het moment van reserveren verlangen wij een aanbetaling van 30% van het factuurbedrag.
* Het restbedrag van 70% dient uiterlijk 14 dagen voor aankomst te zijn voldaan. Tenzij anders aangegeven door de beheerder.
* De actuele tarieven vindt u op www.veerkantenvruistuk.nl

Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden zodat wij de vrijgekomen data alsnog aan derden kunnen aanbieden.

Bij annulering betaalt de gast de volgende vergoeding aan de beheerder:

* Bij annulering meer dan twee weken voor aankomst berekenen wij geen vergoeding.
* Bij annulering binnen twee weken voor de aankomstdatum, berekenen wij 30% van het factuurbedrag.
* Bij annulering 48 uur voor de dag van aankomst of tijdens het verblijf berekenen wij 100% van het factuurbedrag.

* Alle genoemde verblijfsprijzen zijn altijd inclusief € 1,30 toeristenbelasting per persoon, per nacht.

 

  1. Aankomst en vertrek

∗ Bij aankomst dient u zich eerst te melden bij de beheerder.
Ter legitimatie kan u gevraagd worden om uw paspoort of identiteitsbewijs te tonen zodat u kan worden geregistreerd in het nachtregister.
Op de dag van aankomst is de kamer na 15.00 uur voor u beschikbaar.
Op de dag van vertrek dient u de kamer voor 11.00 uur te verlaten

∗ Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
∗ Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

  1. Ontbijt

Een uitgebreid ontbijt is inbegrepen in de verblijfskosten. Wanneer u speciale dieetwensen heeft, geef dit dan uiterlijk een dag voor aankomst aan.

  1. Uw verblijf

∗ Geluidsoverlast dient te worden voorkomen.
∗ Gebruik door derden van de Bed & Breakfast is niet toegestaan.
∗ Bezoekers van de huurder zijn niet welkom zonder overleg en uitdrukkelijke toestemming van de beheerder. Er kan na eventuele toestemming van de beheerder een vergoeding worden gevraagd voor het verblijf van uw bezoekers.
* Het is niet toegestaan harden dan 5km per uur op het terrein te rijden.
* Denk aan onze buren wanneer u het terrein verlaat, rijdt ook hier rustig alstublieft.

  1. Veiligheid en Milieu

∗ Voertuigen dienen te worden geparkeerd op de aangewezen parkeerplaatsen.
∗ De accommodatie dient schoon en netjes te worden achtergelaten.
* De gast dient als een goed huisvader met de faciliteiten en gebruiksgoederen om te gaan.
∗ Afval dient in de daarvoor bestemde vuilnisbak te worden gedeponeerd.
∗ De E.H.B.O. doos en kleine blusmiddelen bevinden zich in het kastje van het keukenblok.
* Huisdieren zijn niet toegestaan.
∗ Roken is in het pand niet toegestaan vanwege de brandveiligheid.
∗ De kamer is geschikt voor overnachtingen met maximaal twee personen.
∗ De accommodatie is 24 uur per dag toegankelijk tijdens een verblijf.
∗ Een sleutel van de kamer is verkrijgbaar bij de beheerder; de sleutelborg bedraagt € 50,-.  Dit bedrag krijgt u terug bij het inleveren van de sleutel indien de kamer in nette staat door u is achtergelaten.

  1. Wijze van bekendmaking algemene voorwaarden Veerkant & Vruistuk

    * De algemene voorwaarden staan vermeld op www.veerkantenvruistuk.nl en worden met de boekingsbevestiging meegestuurd. Ook is er een kopie aanwezig in de kamer.Wij wensen u een aangenaam en ontspannen verblijf toe in Veerkant & Vruistuk!

Sander Zeldenrijk en Joanna van der Hove.

TIENDEVEEN, Januari 2019